Emeritus Scholars

 • Chen, Chao-Tung (陳朝棟)
  • Chien, Shu-Hua (簡淑華)
   •   886-2-27898528
   •   886-2-27831237
   •   chiensh
  • Hung, Tsu-Chang (洪楚璋)
   •   886-2-27898582
   •   886-2-27831237
   •   tchung
  • Kan, Lou-sing (甘魯生)
   •   0933 724 669
   •   886-2-27831237
   •   lskan
  • Lee, Shwu-Jiuan (李淑娟)
   •   sjlee218
  • Shih, Yun-Er (施雲娥)
   •   shihye
  • Tso, Hsi-Hwa (左西華)
   • Wang, Ji-Shih (王之士)
    • Wang, Tein-Fu [deceased] (王添福 [ 歿 ])
     • Yang, Chi-Chuen [deceased] (楊啟春 [ 歿 ])