儀器設備

  DRX-500:
 
 • 5 mm BBFO (15N~31P,1H)
 • 10 mm BB (31P~109Ag, 1H)
 • inverse BB
 • TXI z- gradient (1H, 13C, 15N)
  AV-500:
 
 • 5 mm QNP (1H, 13C, 31P, 15N)
 • 5mm SEI z- gradient (1H, 13C)
  AV-400:
 
 • 5mm Dual z-gradient probe (1H, 13C)
  AV3-400:
 
 • 5 mm BBFO (15N~31P,1H)
 • 5 mm BB (31P~109Ag, 1H)
 • 5 mm TXI (31P~109Ag, 13C, 1H)
  AVA-300:
 
 • 5 mm QNP (1H, 13C,19F, 31P)
  AVS-300 Solid-state NMR:
 
 • 4mm CP/MAS Double resonance probe; 1H/BB (15N-31P)
 • 4mm CP/MAS Triple resonance probe; 1H/13C/15N
 • Static CP Double resonance probe; 1H/BB (15N-31P) Deutrium probe
  使用方式:
 
 • 自行使用的儀器: AVA-300 AV3-400 AV-400 AV-500
 • 專人操作的儀器: AVA-300 AVS-300 AV3-400 DRX-500
  儀器放置地點:
 
 • NMR1: AVS300、AV3-400、AVA300
 • NMR2: AV500、AV400、DRX500

 

若有任何問題與指教,請與我們聯絡:nmr@chem.sinica.edu.tw
中央研究院化學研究所著作版權所有© Institute of Chemistry, Academia Sinica All Rights Reserved