Main Content
:::
2023 Thesis Award of Chemistry National Meeting
update: 2023-11-28

Ta-shue Chou Organic Chemistry Thesis Award

 • Outstanding: Dr. Yi Chen Chan (Tiow-Gan Ong'Lab)
 • Honorable Mention: Ms. Chia-Yin Hsiao (Cheng-Chung Wang'Lab)

Biochemistry Thesis Award

 • Excellent: Dr. Jayakrishnan A J (Hsiao-hua Yu'Lab)

Applied Chemistry Thesis Award

 • Honorable Mention: Ms. Tzu-Chun Lin (Cheng-Chung Wang'Lab)
 • Honorable Mention: Dr.. Gizachew Belay Adugna (Yu-Tai Tao'Lab)

LCY Group College Student Research Award

 • Mr. Jian-Liang Li (Rong-Jie Chein'Lab)

Outstanding Poster Thesis Award

 • Mr. Bamlaku Semagne Aweke (Tiow-Gan Ong'Lab)
 • Dr. Chou-Hsun Yang (Chao-Ping Hsu'Lab)
 • Dr. Jayakrishnan A J (Hsiao-hua Yu'Lab)
 • Mr. Chun-Hong Yeh (Cheng-Chung Wang'Lab)
 • Mr. Krishna Shivajirao Borde (Shih-Sheng Sun'Lab)
 • Dr. Febri Baskoro (Hung-Ju Yen'Lab)
 • Dr. Gebremariam Zebene Wubie (Shih-Sheng Sun'Lab)
 • Mr. Sheng Wang (Tiow-Gan Ong'Lab)