Main Content
:::
 • Associate Research Fellow-Wei-Hau Chang

  Wei-Hau Chang

    886-2-55728558
    weihauchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Rong-Jie Chein

  Rong-Jie Chein

    886-2-55728526
    rjcheinchem.sinica.edu.tw

 • Distinguished Research Fellow-Yu-Ju Chen

  Yu-Ju Chen

    886-2-55728660
    yujuchengate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Chin-Ti Chen

  Chin-Ti Chen

    886-2-55728542
    chintchengate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Ming-Hsi Chiang

  Ming-Hsi Chiang

    886-2-55728568
    chiangmhgate.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Cedric Po-Wen Chung

  Cedric Po-Wen Chung

    886-2-55728632
    cedricchunggate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow -Chao-Ping Hsu

  Chao-Ping Hsu

    886-2-55728658
    cherrichem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Joseph Jen-Tse Huang

  Joseph Jen-Tse Huang

    886-2-55728652
    jthuanggate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Chen-Hsiung Hung

  Chen-Hsiung Hung

    886-2-55728570
    chhungchem.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Hsien-Ming Lee

  Hsien-Ming Lee

    886-2-55728620
    leehmchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Wen-Shan Li

  Wen-Shan Li

    886-2-55728662
    wenshangate.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Chih-Hsiu Lin

  Chih-Hsiu Lin

    886-2-55728540
    chlchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Tiow-Gan Ong

  Tiow-Gan Ong

    886-2-55728648
    tgongchem.sinica.edu.tw

 • Associate Research Fellow-Jiun-Jie Shie

  Jiun-Jie Shie

    886-2-55728551
    shiejjgate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Shih-Sheng Sun

  Shih-Sheng Sun

    886-2-55728596
    sssunchem.sinica.edu.tw

 • Assistant Research Fellow-Hsiung-Lin Tu

  Hsiung-Lin Tu

    886-2-55728622
    hltugate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Cheng-Chung Wang

  Cheng-Chung Wang

    886-2-55728618
    wangcc7280gate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-David Tai-Wei Wu

  David Tai-Wei Wu

    886-2-55728500
    davidwugate.sinica.edu.tw

 • Assistant Research Fellow-Hung-Ju Yen

  Hung-Ju Yen

    886-2-55728670
    hjyengate.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Steve Sheng-Fa Yu

  Steve Sheng-Fa Yu

    886-2-55728650
    sfyuchem.sinica.edu.tw

 • Research Fellow-Hsiao-hua Yu

  Hsiao-hua Yu

    886-2-55728634
    bruceyugate.sinica.edu.tw